EKOdziałanie

Poznaj nasz projekt EKOdziałanie, który ma na celu promowanie dbania o nasze środowisko i poprawę jego stanu. Ważne jest dla nas zredukowanie śladu węglowego, ochrona zasobów naturalnych oraz promowanie zrównoważonego stylu życia.

Włącz uważność na ekologię!

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM ADEPTÓW FRYZJERSTWA

Pomaganie przez EKOdziałanie!

Działania ekologiczne są ważnym aspektem . Wiemy, jak istotne jest teraz dbanie o naszą planetę i jaką rolę ma to w przyszłości naszego świata. Dlatego angażujemy się w różnorodne inicjatywy, które realnie wpływają na poprawę stanu środowiska. Wspieramy ekologiczne kampanie i projekty, które mają na celu zredukowanie śladu węglowego, ochronę zasobów naturalnych oraz promowanie zrównoważonego stylu życia.

Włączmy uważność na ekologię!

Dzisiejszy świat stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy mieli świadomość i podejmowali działania na rzecz ochrony środowiska. Ekologia to nie tylko teraźniejszość, ale przede wszystkim przyszłość naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Działania na rzecz ochrony środowiska muszą stać się priorytetem dla każdego z nas. Będziemy wspierać projekty, które zgodne są z naszą misją.

Integracja Fryzjerów
dla Dobra Planety

W ramach naszych działań pragniemy zintegrować środowisko fryzjerskie wokół działań ekologicznych. Salonów fryzjerskich jest wiele, a każdy z nich ma wpływ na środowisko. Poprzez edukację oraz wspólne projekty pragniemy, aby fryzjerzy stali się ambasadorami ekologii. Razem możemy ograniczyć zużycie plastiku, zbierać tuby po farbach, promować produkty przyjazne dla środowiska oraz popularyzować ekologiczne praktyki codziennej pracy w salonach.