Informacje prawne

Na poniższej stronie znajdziesz wszystkie informacje prawne takie jak regulamin przekazywania darowizn, statut instytutu, jak również raporty finansowe za ubiegłe lata.

WŁĄCZAMY UWAŻNOŚĆ NA WAGĘ ZDROWIA!, NA WAGĘ ŻYCIA!, NA POMAGANIE!

STATUT

Zapoznaj się ze statutem Instytutu.

REGULAMIN

Przeczytaj regulamin dot. przekazywania darowizn.

FINANSE

Sprawdź roczne raporty finansowe fundacji.

Finanse

Zestawienia roczne

INSTYTUT FALE LOKI KOKI w ramach swoich działań pomaga branży fryzjerskiej. Poniżej zweryfikować możesz raporty finansowe za lata ubiegłe.

Raport za rok 2023