Raport fundraisingowy za rok 2023

Raport fundraisingowy za rok 2023

Szanowni Państwo!

Drodzy Darczyńcy!

Pragnę wyrazić moją najgłębszą wdzięczność tym wszystkim, którzy w pierwszym roku działalności INSTYTUTU FLK okazali nam swoje zaufanie angażując się we wsparcie projektów społecznych realizowanych przez Instytut. Wrażliwość i hojność naszych Darczyńców umożliwiły nam rozpoczęcie realizacji ważnych inicjatyw społecznych skierowanych do branży fryzjerskiej oraz szeroko rozumianej społeczności skupionej wokół fryzjerów, m.in. do dzieci i młodzieży, u których mamy szansę rozbudzić pasję do tego wyjątkowego zawodu, a tym samym promować fryzjerstwo jako prestiżowy zawód przyszłości.

Dzięki Darczyńcom możemy integrować branżę fryzjerską wokół szlachetnych celów. Jednym z nich jest wsparcie fryzjerów oraz adeptów fryzjerstwa w ich codziennej pracy oraz edukacji. Chcemy realnie kształtować przyszłość polskiej branży fryzjerskiej.

W sposób szczególny pragnę podziękować Panu Waldemarowi Koteckiemu – Fundatorowi INSTYTUTU FLK, który nieustannie inspiruje nas swoją wizją kreowania fryzjerstwa jako zawodu przyszłości, pełnego pasji i możliwości. Dzięki niemu fryzjerzy mogą integrować się wokół istotnych celów społecznych. Niewątpliwie najważniejszy program to ochrona zdrowia i życia Polek oraz Polaków poprzez szeroko rozumianą profilaktykę skóry głowy, a więc „włączanie uważności na wagę zdrowia i życia!”

Jednym z najważniejszych zobowiązań Fundatora jest zachowanie pełnej transparentności działań i rozliczeń, co stanowi fundament realizacji ambitnej misji integrowania społeczności fryzjerów. Z wielką dumą pragnę zaprezentować Raport z działań INSTYTUTU FLK za 2023 rok. W minionym roku pozyskaliśmy łącznie 217 616 zł. Zebrane środki przeznaczane są aktualnie m.in. na organizację profesjonalnych warsztatów fryzjerskich dla dzieci i młodzieży. Sprawozdanie z wykorzystania zebranych środków finansowych przedstawione zostanie w raporcie za rok 2024.

Pragnę wyrazić również głęboką wdzięczność Panu Sławomirowi Dworskiemu, Prezesowi Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II oraz Pani Magdalenie Dworskiej, Dyrektorowi ds. fundraisingu, za mentoring, wskazówki oraz wsparcie, które miały kluczowe znaczenie dla naszych działań i rozwoju oraz okazały się niezwykle cenne dla naszego Zespołu.

INSTYTUT FLK „włącza uważność na Wasze potrzeby, propozycje ni pomysły!” Dołącz do realizacji projektu „Stylista Zdrowia”! Buduj z nami zintegrowaną społeczność fryzjerów! Jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować nasze starania na rzecz rozwoju i podnoszenia prestiżu branży fryzjerskiej oraz dbania o poprawę jakości zdrowia i życia w naszym społeczeństwie.

Dorota Sielużycka

Prezeska Instytutu Fale Loki Koki